Kategorier
Generelt

Overgang fra kapitalforening til selvforvaltende AIF

Investorerne i Langholt Invest besluttede på to ekstraordinære generalforsamlinger den 18. oktober og 13. november 2019, efter indstilling fra bestyrelsen, at omlægge foreningen fra en kapitalforening til en selvforvaltende alternativ investeringsfond.

Den væsentligste konsekvens af beslutningen er, at Langholt Invest nu kun er åben for investeringer på minimum kr. 750.000.

For at kunne gennemføre generalforsamlingens beslutning er det vigtigt, at alle investorer snarest muligt underskriver og fremsender ”Erklæring – Semiprofessionelle Investor”, der kan downloades her:

Erklæringen sendes til andykidholm@gmail.com snarest muligt.

En anden konsekvens af beslutningen er, at forvaltningsaftalen med Langholt Invest Forvaltning A/S vil blive opsagt, når alle investorer har indsendt ovennævnte erklæring.

Indtil betingelserne for omlægningen er opfyldt, vil Langholt Invest fortsat have status af kapitalforening, hvilket vil være afspejlet i den tilgængelige investorinformation.