Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Langholt Invest, onsdag den 22. april 2020 kl. 19:00.

Den ordinære generalforsamling i Langholt Invest finder sted onsdag den 22. april 2020 kl. 19:00 i Langholt Hallen, Øster Hassingvej 8, Langholt, 9310 Vodskov.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af de reviderede årsregnskab til godkendelse og forslag til anvendelse af eventuelt overskud, jf. § 4
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Eventuelt

Ad. punkt 6:

Generalforsamlingen besluttede på to ekstraordinære generalforsamlinger den 18. oktober og 13. november 2019, efter indstilling fra bestyrelsen, at omlægge foreningen fra en kapitalforening til en selvforvaltende investeringsfond. Som følge heraf, er det nødvendigt at implementere en række vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vil blive fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Forslag til ændringerne vil kunne ses på denne side senest en uge før generalforsamlingen.