Om Langholt Invest

Langholt Invest er en selvforvaltende alternativ investeringsfond (AIF) under lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven). Til dagligt omtales Langholt Invest dog som en forening.

Investeringsstrategi

Foreningens investeringsstrategi består i udelukkende, og i overensstemmelse med foreningens formål, at investere i danske realkreditobligationer.

I henhold til fastlagte risikorammer investerer foreningen kun i realkreditobligationer til under kurs 100.

Obligationerne beholdes herefter til udløb eller sælges til kurs over anskaffelseskursen (strategien ”hold” til udløb eller til udtrækning).

Hvem kan investere?

Langholt Invest er alene åben for semi-professionelle investorer, der investerer minimum DKK 750.000 i foreningen.

Som følge af investor-profilen, er det en forudsætning at at investorer opfylder følgende

  1. Investorer forpligter sig til at investere mindst DKK 750.000,-
  2. Investorer erklærer skriftligt at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering.

Vil du være investor?

Læs mere her om foreningens investeringsstrategi og vilkår for ind- og udtræden.