Kategorier
Generelt

Topresultat i 2021

Foreningen opnåede i 2021 et resultat på 1,6955 % i afkast til medlemmerne, og for tiårsperioden 2012-21 er resultatet 41 %.

Ifølge Finans Danmark er der 49 andre foreninger, som investerer i danske obligationer, og 43 har underskud i 2021 (mellem 0 og minus 5 %), 5 foreninger har et positivt resultat på under 1 %, og kun en forening er bedre med 1,25 %. Med 1,6955 % overgår vi alle, således at vi er Danmarks bedste på obligationsområdet i 2021.

For tiårsperioden 2012 – 21 var deres resultater mellem 7 og 35 % mod de 41 % i Langholt Invest.

Langholt Invest er dermed fortsat i top, og medlemmerne får et flot udbytte i en sikker investering.

For 2022 forventer foreningen større afkast end i 2021. Negative bankrenter har gjort det ekstra fordelagtigt at foretage indskud i Langholt Invest.

Se i øvrigt hjemmesiden www.langholtinvest.dk vedr. investorinformation, ind- og udbetaling mv.

Generalforsamlingen d. 27. april indkaldtes primo april på foreningens hjemmeside, jfr. vedtægterne.