Kategorier
Generelt

Generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling i Langholt Invest finder sted onsdag den 27. april 2022 kl. 19:00 i Langholt Hallen, Horsensvej 15 C, Langholt, 9310 Vodskov.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og forslag til anvendelse af eventuelt overskud, jf. § 4
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Eventuelt

2021 regnskab er forsinket fra revisor. Udbytte er derfor ikke beregnet primo april. Vi håber, at regnskabet er klart inden påske, således at vi i april kan sende besked til medlemmerne om deres udbytte for 2021. Medlemmer kan få 2021 regnskab tilsendt via e-mail.

2021 topresultat

Udbyttet er endnu ikke beregnet helt eksakt, men det bliver et igen et positivt resultat i top. Ifølge Finans Danmark er der 49 foreninger, som investerer i danske obligationer, og 43 har underskud i 2021 (mellem 0 og 5 %), 5 foreninger har et positivt resultat på under 1 %, og kun en forening er bedre med 1,25 %. Det forventer vi i Langholt Invest at overgå, således at vi bliver Danmarks bedste på obligationsområdet i 2021.

For 2022 forventer foreningen større afkast end i 2021. Negative bankrenter har gjort det ekstra fordelagtigt at foretage indskud i Langholt Invest.