Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2020 – ny dato

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Langholt Invest, onsdag den 16. september 2020 kl. 19:00.

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Langholt Invest, onsdag den 16. september 2020 kl. 19:00.

Den ordinære generalforsamling i Langholt Invest finder sted onsdag den 16. september 2020 kl. 19:00 i Langholt Hallen, Øster Hassingvej 8, Langholt, 9310 Vodskov.

Medlemmer bedes tilmelde sig generalforsamlingen pr. mail til andykidholm@gmail.com

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af de reviderede årsregnskab til godkendelse og forslag til anvendelse af eventuelt overskud, jf. § 4
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Eventuelt

Ad. punkt 6:

Generalforsamlingen besluttede på to ekstraordinære generalforsamlinger den 18. oktober og 13. november 2019, efter indstilling fra bestyrelsen, at omlægge foreningen fra en kapitalforening til en selvforvaltende investeringsfond.

Som følge heraf, er det nødvendigt at implementere en række vedtægtsændringer, ligesom der skal vedtages et antal formelle forslag.

Downloads

  • Bestyrelsens forslag fremgår af dokumentet ”Bestyrelsens motiverede forslag til tilrettede vedtægter og generalforsamlingsbeslutning_16.9.2020”.
  • Forslag til ændrede vedtægter fremgår af dokumentet “Vedtægter LI 2020 – Bestyrelsens forslag”.

Bestyrelsen forbeholder sig at ændre i dokumenterne frem til senest 7 dage før generalforsamlingen.