Kategorier
Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling 8. Oktober 2020

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Langholt Invest, torsdag den 8. oktober 2020 kl. 16:00 i Langholt Hallen

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Langholt Invest, torsdag den 8. oktober 2020 kl. 16:00 i Langholt Hallen, Øster Hassingvej 8, Langholt, 9310 Vodskov.

Medlemmer bedes tilmelde sig generalforsamlingen pr. mail til andykidholm@gmail.com

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Anden behandling af nye vedtægter. Forslag til nye vedtægter kan downloades fra hjemmesiden under indkaldelsen til ordinære generalforsamling i Langholt Invest, onsdag den 16. september 2020
  3. Eventuelt

Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget d. 16. sept. 2020.

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og da det ikke var tilfældet, skal vedtægtsændringerne behandles på en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

I medfør heraf indkaldes til generalforsamling 8. oktober 2020.