Kategorier
Generelt

Langholt Invest i toppen igen

Langholt Invest placerede sig igen i 2020 i toppen af danske obligationsforeninger med et afkast på 2,3122%

Langholt Invest placerede sig igen i 2020 i toppen af danske obligationsforeninger med et afkast på 2,3122%. Hovedparten af afkastet hidrører fra renter på den ca. 300 mio. kr. store obligationsbeholdning, mens kursgevinster ved udtrækninger tegner sig for over en fjerdedel af afkastet. Til sammenligning ligger mange tilsvarende foreninger baseret på realkreditobligationer tæt på 0%, og en del har endda haft negative afkast i 2020.

Afkastet på 2,3122 % blev slået fast efter at generalforsamlingen onsdag d. 2. juni godkendte regnskabet for 2020. Generalforsamlingen gennemførtes med et par måneders forsinkelse grundet COVID-19-restriktionerne.

”En god timing af investeringerne samt et lavt omkostningsniveau er forklaringen på det høje afkast” forklarer direktør Andy Jensen, og tilføjer vedrørende foreningens omkostninger og risici: ”Foreningens årlige omkostninger -ÅOP- er på blot 0,056 %, hvor andre sammenlignelige foreningers er på 1 – 2 % eller mere. Langholt Invest investerer udelukkende i danske realkreditobligationer, der erhverves til en kurs under 100. Udgangspunktet er herefter, at obligationerne holdes til udtrækning. Dette sikrer, at der ikke opstår kurstab, og foreningen har da også i 26 år kun haft positive afkast”. 

Langholt Invest er en selvforvaltende alternativ investeringsfond (AIF). Foreningen blev i 2020 omlagt fra kapitalforening til selvforvaltende alternativ investeringsfond, hvilket medfører et lavere omkostningsniveau, men også at foreningen kun er åben for investeringer på mindst 750.000 kr.

Andy Jensen: ”Efter omlægningen er der nu basis for at intensivere markedsføringen og skabe ny vækst. Med de topresultater foreningen skaber, er foreningen et attraktivt sted at investere, og et oplagt alternativ til placering af sine penge på en bankkonto. Renteniveauet har været stigende de seneste måneder af 2021, hvilket har medført store kurstab i sammenlignelige foreninger, som derfor har negative afkast. Rentestigningen påvirker dog ikke resultatet i Langholt Invest på samme måde, da Langholt Invest med sit koncept om at holde obligationerne til udtrækning ikke får tab. Forbliver renten hvor den er nu, vil Langholt Invest derfor igen i 2021 placere sig i helt i top, med et positivt afkast, der kan konkurrere med de bedste danske investeringsforeninger baseret på realkreditobligationer”.

Læs mere om Langholt Invest på langholtinvest.dk eller kontakt direktør Andy Jensen på telefon 98255016 eller email info@langholtinvest.dk.